• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
2437 - ترویج و آموزش کشاورزی (دکتری سراسری و آزاد)
2437 – (دکتری سراسری و آزاد) ترویج و آموزش کشاورزی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2436 - بوم شناسی زارعی (اگرواکولوژی) (دکتری سراسری و آزاد)
2436 – (دکتری سراسری و آزاد) بوم شناسی زراعی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2435 - بیوتکنولوژی کشاورزی (دکتری سراسری و آزاد)
2435 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوتکنولوژی کشاورزی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2434 - علوم علف های هرز (دکتری سراسری و آزاد)
2434 – (دکتری سراسری و آزاد) علوم علف های هرز با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2433 - اصلاح نباتات -علوم و تکنولوژی بذر
2433 – دکتری سراسری مجموعه زراعت – اصلاح نباتات - علوم و تکنولوژی بذر با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 795,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2432 - زراعت  (دکتری سراسری و آزاد)
2432 – (دکتری سراسری و آزاد) زراعت با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2431 - زراعت - اصلاح نباتات -اصلاح نباتات
2431 – دکتری سراسری مجموعه زراعت – اصلاح نباتات - اصلاح نباتات - اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری) - اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2430 - هواشناسی کشاورزی (دکتری سراسری و آزاد)
2430 – (دکتری سراسری و آزاد) هواشناسی کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2429 - مهندسی منابع آب (دکتری سراسری و آزاد)
2429 – (دکتری سراسری و آزاد)مهندسی منابع آب با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 795,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2428 - سازه های آبی (دکتری سراسری و آزاد)
2428 – (دکتری سراسری و آزاد) سازه های آبی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2305 – مهندسی برق- کنترل  (دکتری سراسری و آزاد)
2305 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی برق- کنترل با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2304 – مهندسی برق - قدرت  (دکتری سراسری و آزاد)
2304 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی برق- قدرت با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2426 - علوم دامی -اصلاح نژاد دام
2426 – دکتری سراسری مجموعه علوم دامی - اصلاح نژاد دام با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2425 – دکتری سراسری مجموعه علوم دامی - تغذیه دام
2425 – دکتری سراسری مجموعه علوم دامی - تغذیه دام با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2302 – مهندسی برق - مخابرات (میدان)  (دکتری سراسری و آزاد)
2302 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی برق - مخابرات (میدان) با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2301 – مهندسی برق - الکترونیک  (دکتری سراسری و آزاد)
2301 – (دکتری سراسری و آزاد) مهندسی برق - الکترونیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2416 - اقتصاد کشاورزی (دکتری سراسری و آزاد)
2416 – (دکتری سراسری و آزاد) اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی - سیاست و توسعه کشاورزی - مدیریت مزرعه - بازاریابی محصولات کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2405 - مکانیزاسیون کشاورزی  (دکتری سراسری و آزاد)
2405 – (دکتری سراسری و آزاد) مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی در کشاورزی - کشاورزی دقیق - برداشت محصولات کشاورزی - مهندسی پس از برداشت با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2401 - محیط زیست (دکتری سراسری و آزاد)
2401 - محیط زیست (دکتری سراسری و آزاد) با 4 مرحله آزمون آزمایشی رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial