• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
2138- فلسفه علم (دکتری سراسری و آزاد)
2138- فلسفه علم (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2165- مدیریت راهبردی و آینده پژوهی (دکتری سراسری و آزاد)
2165- مدیریت راهبردی و آینده پژوهی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2137- فلسفه منطق (دکتری سراسری و آزاد)
2137- فلسفه منطق (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2167- مدیریت فناوری اطلاعات (دکتری سراسری و آزاد)
2167- مدیریت فناوری اطلاعات (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2166- مدیریت (دکتری سراسری و آزاد)
2166- مدیریت (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2164- مدیریت صنعتی (دکتری سراسری و آزاد)
2164- مدیریت صنعتی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2163- مدیریت دولتی (دکتری سراسری و آزاد)
2163- مدیریت دولتی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2162- مدیریت بازرگانی (دکتری سراسری و آزاد)
2162- مدیریت بازرگانی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 995,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2127- مددکاری اجتماعی (دکتری سراسری و آزاد)
2127- مددکاری اجتماعی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2125- علوم اجتماعی (دکتری سراسری و آزاد)
2125- علوم اجتماعی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2122- تاریخ- تاریخ ایران دوره اسلامی (دکتری سراسری و آزاد)
2122- تاریخ- تاریخ ایران دوره اسلامی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2121- تاریخ- تاریخ اسلام (دکتری سراسری و آزاد)
2121- تاریخ- تاریخ اسلام (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2112- علوم اقتصادی (دکتری سراسری و آزاد)
2112- علوم اقتصادی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2107- آب و هواشناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2107- آب و هواشناسی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2106- ژئومورفولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
2106- ژئومورفولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2105- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (دکتری سراسری و آزاد)
2105- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2104- جغرافیا و برنامه ریزی شهری (دکتری سراسری و آزاد)
2104- جغرافیا و برنامه ریزی شهری (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 755,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2103 - جغرافیای سیاسی (دکتری سراسری و آزاد)
2103 - جغرافیای سیاسی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
7726 - سالمندشناسی (دکتری بهداشت)
7726 - سالمندشناسی (دکتری بهداشت)
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
5570- مدیریت پسماند (ارشد بهداشت)
5570- مدیریت پسماند (ارشد بهداشت)
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial