• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
10542 - دستیاری بهداشت و بیماریهای پرندگان
10542 - دکتری آزاد دستیاری بهداشت و بیماریهای پرندگان با آزمون آنلاین رایگان
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
20114 - ادبیات غنایی
20114 - ادبیات غنایی
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
10538 - بهداشت خوراک دام
10538 - بهداشت خوراک دام
قیمت : 655,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
10533– دکتری آزاد دستیاری کلینیکال پاتولوژی
10533– دکتری آزاد دستیاری کلینیکال پاتولوژی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
21225-مدیریت محیط زیست - اقتصاد محیط زیست
21225- دکتری آزاد مدیریت محیط زیست - اقتصاد محیط زیست
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
20429-علوم قرآن و حدیث
20429-دکتری آزاد علوم قرآن و حدیث با ازمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
10533-دستیاری کلینیکال پاتولوژی
10533- دکتری آزاد دستیاری کلینیکال پاتولوژی با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50253-اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی
50253- دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
21195 - کارآفرینی - آموزش عالی
21195 - دکتری آزاد کارآفرینی - آموزش عالی
قیمت : 255,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
21194 - کارآفرینی - توسعه
21194 - دکتری آزاد کارافرینی - توسعه
قیمت : 345,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
21193 - کارآفرینی فناوری
21193 - دکتری آزاد کارافرینی - فناوری
قیمت : 255,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
21191 - کارآفرینی - کسب و کار
21191 - دکتری آزاد کارآفرینی - کسب و کار
قیمت : 255,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
20390 - زبانشناسی همگانی
20390 - دکتری ازاد زبانشناسی همگانی
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
20327 - ادبیات فرانسه
20327 - دکتری آزاد ادبیات فرانسه
قیمت : 0 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
21410 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
21410 – دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 655,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
21409 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
21409 – دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
قیمت : 535,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
21404 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
21404 – دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
قیمت : 265,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
21403 - تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
21403 – دکتری آزاد تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
قیمت : 275,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
10531 - دستیاری بهداشت و بیماری های طیور
10531 – دکتری آزاد دستیاری بهداشت و بیماری های طیور با آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
21520 - جغرافیا طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
21520 – دکتری آزاد جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 725,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial