• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
1328– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فضای سبز
قیمت : 865,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری -گرایش مرتعداری
1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری -گرایش مرتعداری با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری -گرایش آبخیزداری
1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری -گرایش آبخیزداری با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب گرایش های 3 و 4 و 5
1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب گرایش های حفاظت و اصلاح چوب , بیولوژی و آناتومی چوب , صنایع خمیر و کاغذ
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب گرایش های 1 و 2
1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب گرایش های صنایع چوب , فراورده های چند سازه چوب
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات سایر گرایش ها به جز تکثیر و پرورش آبزیان
1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات گرایش های فرآوری محصولات شیلاتی , بومشناسی آبزیان شیلاتی , صید و بهره وری آبزیان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1327 - مدیریت کشاورزی
1327– کارشناسی ارشد سراسری مدیریت کشاورزی
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1326 - مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف های هرز
1326– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف های هرز
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1325 - مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی
1325– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1324 - مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
1324– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1323 - مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی
1323– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1322 - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
1322– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1321 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیایانی
1321– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیایانی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1319 - مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
1319– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1317 - مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
1317– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1315 - مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
1315– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 915,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1314 - مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
1314– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - حشره شناسی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1313 - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
1313– کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1309 - مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دامی
1309– کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دامی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial