• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
3640– فتونیک ارشد آزاد
3640– ارشد آزاد فتونیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3610-مجموعه فیزیک ارشد آزاد
3610- کارشناسی ارشد آزاد مجموعه فیزیک
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3600-علوم دریایی و اقیانوسی / فیزیک دریا ارشد آزاد
3600- کارشناسی ارشد آزاد علوم دریایی و اقیانوسی / فیزیک دریا----------(در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
1319-مجموعه علوم شناختی
1319- کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی
قیمت : 485,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3630 - علوم محیط زیست ارشد آزاد
3630 - کارشناسی ارشد آزاد علوم محیط زیست
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3620 - هواشناسی ارشد آزاد
3620– کارشناسی ارشد آزاد هواشناسی
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3590 - مجموعه شیمی گرایش تجزیه،معدنی،فیزیک،آلی،فیتوشیمی،پلیمر ارشد آزاد
3590 -ارشد آزاد شیمی گرایش های : تجزیه و معدنی و فیزیک و آلی و فیتوشیمی و پلیمر با آزمون آزمایشی آنلاین----------(در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3590 - مجموعه شیمی گرایش های-کاربردی- نانو-دریا  ارشد آزاد
3590 -ارشد آزاد شیمی گرایش های شیمی کاربردی- نانو شیمی-شیمی دریا با آزمون آزمایشی آنلاین----------(در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3540 - مجموعه ژئوفیزیک ارشد آزاد
3540– کارشناسی ارشد آزاد ژئوفیزیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3580 - مجموعه زیست شناسی دریا ارشد آزاد
3580 - مجموعه کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی دریا
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3570 - مجموعه زیست شناسی گرایش زیست فناوری دریا ارشد آزاد
3570– کارشناسی ارشد آزاد زیست شناسی گرایش زیست فناوری دریا با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3570 - مجموعه زیست شناسی سایر گرایش ها به جز زیست دریا ارشد آزاد
3570 - مجموعه زیست شناسی سایر گرایش ها به جز زیست دریا ارشد آزاد
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3560 - مجموعه زمین شناسی کلیه گرایشها
3560 - کارشناسی ارشد آزاد زمین شناسی کلیه گرایشها
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3550– ارشد آزاد ریاضی ارشد آزاد
3550– کارشناسی ارشد آزاد ریاضی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3530 - علوم کامپیوتر گرایش علوم - مهندسی دانش ارشد آزاد
3530– ارشد آزاد علوم کامپیوتر گرایش: علوم کامپیوتر - مهندسی دانش با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان----------(در هنگام خرید بسته ، حتما گرایش مورد نظر خود را در قسمت توضیحات یادداشت فرمایید)
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
3510 - آمار ریاضی ارشد آزاد
3510– کارشناسی ارشد آزاد آمار ریاضی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial