• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
50394 - اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی محیط زیست ( ارشد آزاد )
50394 - اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی محیط زیست
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50393 - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی ( ارشد آزاد )
50393 - اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50392 اقتصاد کشاورزی اقتصاد تولید  و مدیریت واحد کشاورزی ( ارشد آزاد )
50392 اقتصاد کشاورزی اقتصاد تولید و مدیریت واحد کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50391 - اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی ( ارشد آزاد )
50391 - اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50365 - مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی ( ارشد آزاد )
50365 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 765,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50341 - مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی ( ارشد آزاد )
50341 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50343 - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی ( ارشد آزاد )
50343 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50342 - مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی ( ارشد آزاد )
50342 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی
قیمت : 565,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50617 - هواشناسی کشاورزی ( ارشد آزاد )
50617 – کارشناسی ارشد آزاد – هواشناسی کشاورزی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50383 - مهندسی کشاورزی-خاک شناسی-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
50383 –کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – خاک شناسی گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50382 - مهندسی کشاورزی - خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک ( ارشد آزاد )
50382 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – خاک شناسی گرایش فیزیک و حفاظت خاک با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50381-مهندسی کشاورزی-خاک شناسی-پیدایش, رده بندی خاک ( ارشد آزاد )
50381 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – خاک شناسی گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50380-مهندسی کشاورزی-خاک شناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک ( ارشد آزاد )
50380 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی - خاک شناسی گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50363 - مهندسی کشاورزی - سازه های آبی ( ارشد آزاد )
50363 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – سازه های آبی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50362 - مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب ( ارشد آزاد )
50362 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50360 - مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی ( ارشد آزاد )
50360 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – آبیاری و زهکشی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 615,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50414-مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-مهندسی صنایع غذایی ( ارشد آزاد )
50414 – ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50411 - مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - میکروبیولوژی ( ارشد آزاد )
50411 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50410 - مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی ( ارشد آزاد )
50410 – کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
50408 - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ( ارشد آزاد )
50408 – کارشناسی ارشد آزاد – مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 665,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial