• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
2452 - آزمون آزمایشی علوم طیور
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم طیور
قیمت : 280,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2451 -  آزمون آزمایشی کشاورزی هسته ای
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري کشاورزی هسته ای
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2449 -  آزمون آزمایشی مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - بیابان زدایی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی کد 2449
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2450 -  آزمون آزمایشی مرتع داری و آبخیز داری و بیابان زدایی - آبخیزداری
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مرتع داری آبخیز داری بیابان زدایی
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2448 - آزمون آزمایشی  مرتع داری و آبخیزداری و بیابان زدایی - علوم مرتع
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مرتع داری و بیابان زدایی علوم مرتع
قیمت : 200,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2447 - آزمون آزمایشی شیلات - تولید و بهره برداری - صید
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري شیلات تولید و بهره برداری صید
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2446 - آزمون آزمایشی شیلات - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه شیلات -بوم شناسی آبزیان شیلاتی کد 2446
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2445 - آزمون آزمایشی شیلات - فرآوری محصولات شیلاتی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري شیلات فرآوری محصولات شیلاتی کد 2445
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2444 - آزمون آزمایشی شیلات - تکثیر و پرورش
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري شلات تکثیر و پرورش کد 2444
قیمت : 200,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2443 - آزمون آزمایشی جنگلداری - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري جنگلداری - جنگل شناسی و اکولوژی
قیمت : 200,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2442 - آزمون آزمایشی علوم جنگل - مهندسی جنگل
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم جنگل - مهندسی جنگل کد 2442
قیمت : 200,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2441 - آزمون آزمایشی علوم جنگل
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري علوم جنگل کد 2441
قیمت : 200,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2439 - آزمون آزمایشی حشره شناسی کشاورزی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه حشره شناسی کشاورزی
قیمت : 280,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2438 - آزمون آزمایشی ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - توسعه روستایی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2437 - آزمون آزمایشی  ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - ترویج کشاورزی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی - ترویج کشاورزی
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2436 - آزمون آزمایشی زراعت - اصلاح نباتات - اکولوژی گیاهان زراعی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه زراعت - اصلاح نباتات - اکولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2433 - آزمون آزمایشی زراعت -اصلاح نباتات - علوم و تکنولوژی بذر
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه زراعت اصلاح نباتات علوم و تکنولوژی بذر کد 2433
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2432 - آزمون آزمایشی زراعت - اصلاح نباتات - فیزیولژی گیاهان زراعی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري زراعتد اصلاح نباتات فیزیولوژی گیاهان زراعی
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2431 - آزمون آزمایشی زراعت - اصلاح نباتات - ژنتیک
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه زراعت اصلاح نباتات ژنتیک
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2430 - آزمون آزمایشی هواشناسی کشاورزی
بودجه بندي 4 مرحله آزمون آزمايشي مکاتبه اي دکتري سراسري مجموعه هواشناسی کشاورزی
قیمت : 240,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial