• پشتیبانی
 • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
2248 - مجموعه علوم شناختی (دکتری سراسری و آزاد)
2248 - (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه علوم شناختی
قیمت : 795,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2247 - علوم کامپیوتر (دکتری سراسری و آزاد)
2247 - (دکتری سراسری و آزاد) علوم کامپیوتر در حال حاظر موجود است
قیمت : 715,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2245 - نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری) (دکتری سراسری و آزاد)
2245 - (دکتری سراسری و آزاد) نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری) در حال حاظر این محصول موجود می باشد
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2211 - مجموعه شیمی - شیمی فیزیک (دکتری سراسری و آزاد)
2211 - (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه شیمی - شیمی فیزیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 795,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2233 - مجموعه ریاضی - ریاضی محض (دکتری سراسری و آزاد)
2233 – (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه ریاضی- ریاضی محض با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2246 - بیوانفوماتیک (دکتری سراسری و آزاد)
2246 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوانفورماتیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2244 - نانو شیمی (دکتری سراسری و آزاد)
2244 – (دکتری سراسری و آزاد) نانوشیمی- نانوشیمی (نانوشیمی نظری) - نانوشیمی (نانوفناوری پلیمر) - نانوشیمی (نانو مواد معدنی) - نانوشیمی (سوپرامولکول) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2243 - ژئوفیزیک - گرانی سنجی (دکتری سراسری و آزاد)
2243 – (دکتری سراسری و آزاد) ژئوفیزیک- گرانی سنجی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2242 - ژئوفیزیک - الکترومغناطیس (دکتری سراسری و آزاد)
2242 – (دکتری سراسری و آزاد) ژئوفیزیک- الکترومغناطیس با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2241 - ژئوفیزیک - زلزله شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2241 – (دکتری سراسری و آزاد) ژئوفیزیک- زلزله شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 695,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2240 - ژئوفیزیک - لرزه شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2240 – (دکتری سراسری و آزاد) ژئوفیزیک- لرزه شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2239 - فیزیک- فوتونیک (دکتری سراسری و آزاد)
2239 – (دکتری سراسری و آزاد) فتونیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2238 - فیزیک (دکتری سراسری و آزاد)
2238 – (دکتری سراسری و آزاد) فیزیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2237 - نانو فیزیک- علوم و فناوری نانو (دکتری سراسری و آزاد)
2237 – (دکتری سراسری و آزاد) نانوفیزیک - نانوفیزیک محاسباتی- علوم و فناوری نانو (نانو مواد) - علوم و فناوری نانو (نانو الکترونیک) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2236 - زیست شناسی دریا - جانوران دریا (دکتری سراسری و آزاد)
2236 – (دکتری سراسری و آزاد) زیست شناسی دریا- جانوران دریا با 4 آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2235 - فیزیک دریا (دکتری سراسری و آزاد)
2235 – (دکتری سراسری و آزاد) فیزیک دریا با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2 رایگان
قیمت : 655,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2234 - مجموعه ریاضی - ریاضی کاربردی (دکتری سراسری و آزاد)
2234 – (دکتری سراسری و آزاد) مجموعه ریاضی- ریاضی کاربردی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2232 - آمار - کلیه گرایش ها (دکتری سراسری و آزاد)
2232 – (دکتری سراسری و آزاد) آمار-کلیه گرایش ها با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2231 - زیست شناسی - زیست فناوری (بیوتکنولوژی) - گرایش میکروبی (دکتری سراسری و آزاد)
2231 – (دکتری سراسری و آزاد) زیست شناسی- زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 2
قیمت : 955,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2230 - بیوفیزیک (دکتری سراسری و آزاد)
2230 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوفیزیک با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial