• پشتیبانی
  • پیگیری سفارش
unisocial unr

فروش ویژه محصولات آموزشی

فروش ویژه محصولات آموزشی تحصیلات تکمیلی با تخفیف ویژه در سراسر کشور
منوی اصلی
دسته بندی محصولات
اخبار
پرفروش ترین محصولات
محصولات برتر هفته
تبلیغات
2726- بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2726- بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2721- سم شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2721- سم شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2713- اپیدمیولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
2713- اپیدمیولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2717 - دکتری سراسری قارچ شناسی
2717 - دکتری سراسری قارچ شناسی
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2712 - دکتری سراسری بهداشت خوراک دام (دکتری سراسری و آزاد)
2712 - (دکتری سراسری و آزاد) بهداشت خوراک دام
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2716 – دکتری سراسری ویروس شناسی
دکتری سراسری ویروس شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2705 -  رادیولوژی دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2705- (دکتری سراسری و آزاد) رادیولوژی دامپزشکی با ازمون آزمایشی آنلاین
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2725 - بافت شناسی دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2725 – (دکتری سراسری و آزاد) بافت شناسی دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2724 - آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2724 – (دکتری سراسری و آزاد) آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2723 - فیزیولوژی (دکتری سراسری و آزاد)
2723 – (دکتری سراسری و آزاد) فیزیولوژی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 895,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2722 - فارماکولوژی دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2722 – (دکتری سراسری و آزاد) فارماکولوژی دامپزشکی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 895,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2720 - فناوری تولید مثل در دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2720 – (دکتری سراسری و آزاد) فناوری تولید مثل در دامپزشکی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2719 - بیوتکنولوژی (زیست فناوری) (دکتری سراسری و آزاد)
2719 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوتکنولوژی (زیست فناوری) با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 895,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2718 - ایمنی شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2718 – (دکتری سراسری و آزاد) ایمنی شناسی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2715 - باکتری شناسی (دکتری سراسری و آزاد)
2715 – (دکتری سراسری و آزاد) باکتری شناسی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 1
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2714 - انگل شناسی دامپزشکی (دکتری سراسری و آزاد)
2714 – (دکتری سراسری و آزاد) انگل شناسی دامپزشکی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2711 - بهداشت مواد غذایی (دکتری سراسری و آزاد)
2711 – (دکتری سراسری و آزاد) بهداشت مواد غذایی با آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2710 - بهداشت آبزیان (دکتری سراسری و آزاد)
2710 – (دکتری سراسری و آزاد) بهداشت آبزیان با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2709 - بیوشیمی (دکتری سراسری و آزاد)
2709 – (دکتری سراسری و آزاد) بیوشیمی با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 815,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
2708 - بهداشت و بیماری های طیور (دکتری سراسری و آزاد)
2708 – (دکتری سراسری و آزاد) بهداشت و بیماریهای طیور با 4 مرحله آزمون آزمایشی آنلاین نوع 3 رایگان
قیمت : 855,000 تومان
خرید پستی توضیحات محصول
unr unisocial